کلمپ متر دیجیتال یونی تی سری +UT200

کلمپ متر دیجیتال یونی تی سری +UNI-T UT200

کلمپ متر دیجیتال یونی تی سری  +UNI-T UT200

 

کلمپ متر دیجیتال یونیتی  400A و 600A سری +UT200

کلمپ متر های  دیجیتال سری UT200+ مطابق با استاندارد EN61010-2010 CAT II 600V/CAT III 300V طراحی شده است که دارای حفاظت اضافه بار، قابلیت اطمینان بالا، ایمنی بالا و دقت بالا است. از این متر می توان برای اندازه گیری فرکانس ولتاژ بالا، دما، جریان AC/DC و غیره استفاده کرد.


 

UT201+ کلمپ متر دیجیتالUT201+

کلمپ متر صنعتی

600V
محدوده ولتاژ
400A
محدوده جریان متناوب
40MΩ
محدوده اندازه مقاومت
_
ظرفیت خازنی
_
اندازه گیری دما
4000
تعداد ارقام صفحه نمایش
 

UT202+ کلمپ متر دیجیتال

 

UT202+

کلمپ آمپر متر

600V
محدوده ولتاژ
400A
محدوده جریان متناوب
40MΩ
محدوده اندازه مقاومت
4mF
ظرفیت خازنی
-40℃~1000℃
اندازه گیری دما
4000
تعداد ارقام صفحه نمایش

 

UT201A کلمپ متر دیجیتال

UT202A+

آمپر متر کلمپی

600V
محدوده ولتاژ
600A
محدوده جریان
60MΩ
محدوده اندازه مقاومت
60mF  
ظرفیت خازنی
_
اندازه گیری دما
4000
تعداد ارقام صفحه نمایش

 

 

 


 

UT203 + کلمپ متر دیجیتالUT203+

مولتی متر کلمپی

600V
محدوده ولتاژ
400A
محدوده جریان متناوب و مستقیم
40MΩ
محدوده اندازه مقاومت
40mF
ظرفیت خازنی
_
اندازه گیری دما
4000
تعداد ارقام صفحه نمایش

 

UT204 + کلمپ متر دیجیتالUT204+

آمپرمتر

600V
محدوده ولتاژ
600A
محدوده جریان
60MΩ
محدوده اندازه مقاومت
60mF
ظرفیت خازنی
-40℃~1000℃
اندازه گیری دما
4000
تعداد ارقام صفحه نمایش
 

0 نظر

پاسخ دهید

CAPTCHA