گارانتی

فرم ثبت گارانتی محصولات تحت پوشش شرکت پارت تجهیز
_______ .....

شرایط عمومی گارانتی محصولات
 
این شرایط برای تمامی محصولات تحت پوشش ضمانت شرکت و فروشگاه های زیر مجموعه می باشد و شرایط خاص مربوط به هر نوع و دسته ی محصول جداگانه و در بندهای دیگر ذکر شده است.
برای مطالعه شرایط عمومی ضمانت نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید.
ارائه کارت گارانتی جهت استفاده از گارانتی کالا الزامی است و زمان انقضاء گارانتی بر اساس تاریخ درج شده در آن محاسبه می گردد. مخدوش یا پاره شدن کارت گارانتی یا هر یک از برچسب های شناسایی کالا، سریال، هولوگرام، بارکد، موجب ابطال گارانتی می گردد.

 

CAPTCHA